Projekty

Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty zrealizowane przez Centrum Promocji Biznesu:

 • Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces
  Nr umowy RPPK.09.05.00-18-0048/16

  Więcej informacji na stronie:
  www.szkoleniazawodowe.rze.pl

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych – szansą na trwałe zatrudnienie
  Nr umowy RPPK.09.05.00-18-0050/16

  Więcej informacji na stronie:
  www.akademiabudowlana2.rze.pl

 • Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych
  Nr umowy RPPK.09.03.00-18-0237/16

  Więcej informacji na stronie:
  www.ecdl.rze.pl

 • Wyższe kwalifikacje – lepsza praca
  Nr umowy RPPK.07.01.00-18-0154/16

  Więcej informacji na stronie:
  www.lepszapraca.rze.pl

 • Lepsze perspektywy
  Nr umowy RPPK.07.01.00-18-0166/16

  Więcej informacji na stronie:
  www.lepszeperspektywy.com.pl

 • Nowa droga
  Nr umowy RPPK.07.03.00-18-0006/15-00

  Więcej informacji na stronie:
  www.nowadroga.rze.pl

 • Akademia Budowlana - II edycja
  Nr umowy POKL.08.01.01-18-183/13

  Więcej informacji na stronie:
  www.akademiabudowlana.rze.pl

 • Akademia Młodych - dobre przygotowanie zawodowe szansą na atrakcyjną pracę
  Nr umowy POKL.06.01.01-18-108/13

  Więcej informacji na stronie:
  www.akademiamlodych.rze.pl

 • PWP - Zielone światło dla młodych
  Nr umowy POKL.06.01.01-18-152/13

  Więcej informacji na stronie:
  www.zieloneswiatlo.rze.pl

 • Pokonać kryzys - II edycja
  Nr umowy POKL.08.01.02-18-008/13

  Więcej informacji na stronie:
  www.pokonackryzys.rze.pl

 • Pokonać kryzys - program szkoleniowo-adaptacyjny receptą na utratę pracy
  Nr umowy POKL.08.01.02-18-129/12

  Więcej informacji na stronie:
  www.receptanaprace.pl

 • Szkolenia zawodowe szansą na podniesienie konkurencyjności firm w branży budowlanej
  Nr umowy POKL.08.01.01-30-092/11-00

  Więcej informacji na stronie:
  www.budownictwo.pow.pl

 • Szkolenia zawodowe szansą na podniesienie konkurencyjności firm w branży budowlanej
  Nr umowy 456/POKL.08.01.01-06-037/11-00

  Więcej informacji na stronie:
  www.budownictwo.lubelskie.net.pl

 • Akademia budowlana
  Nr umowy 25/POKL/8.1.1/2011

  Więcej informacji na stronie:
  akademiabudowlana1.rze.pl

 • Nowa jakość administracji publicznej w samorządach woj. podkarpackiego - ISO narzędziem zarządzania i badania poziomu satysfakcji obywateli ze świadczonych usług.
  Nr umowy UDA-POLK.05.02.01-00-320/08-00

  Więcej informacji na stronie:
  www.iso.podkarpacie.com.pl

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. lubelskiego
  Nr umowy 93/POKL.08.01.01-06-367/08-00

  Więcej informacji na stronie:
  www.iso.lubelskie.net.pl

 • Dobre rządzenie w sektorze publicznym - wdrażanie zarządzania jakością i badania satysfakcji z usług w gminach woj. podkarpackiego.
  Nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-343/08-00

  Więcej informacji na stronie:
  www.iso.podkarpackie.com.pl

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. mazowieckiego
  Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-205/08-00

  Więcej informacji na stronie:
  www.iso.mazovia.rze.pl/

 • Lepsze perspektywy dla świętokrzyskich firm i ich pracowników - szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania
  Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-26-137/09-00

  Więcej informacji na stronie:
  www.lepszeperspektywy.rze.pl

 • Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw
  Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-26-139/09-00

  Więcej informacji na stronie:
  www.wyzszekwalifikacje.rze.pl

 • Pokonać kryzys - szkolenia dla pracowników reorganizowanych przedsiebiorstw
  Nr umowy UDA-POKL.08.01.02-22-004/09-00

  Więcej informacji na stronie:
  www.pokonackryzys2.rze.pl

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością - szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego
  Nr umowy PRC.I.3040-UE/1116/2009

  Więcej informacji na stronie:
  www.szkolenia-iso.eu

Napisz do nas

Centrum Promocji Biznesu
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów

tel./fax (17) 852 56 46
INFOLINIA: 888 018 008
e-mail: cpb@rze.pl
www.cpb.rze.pl

Formularz kontaktowy