Projekty

Projekty zrealizowane przez Centrum Promocji Biznesu:

 


Zapytania ofertowe, rozeznania rynku

Aktywni od zaraz!
Nr projektu: RPPK.07.01.00-18-0110/18


Samodzielni na start
Nr projektu: RPPK.07.01.00-18-0174/18


Fundusze Europejskie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces – projekt partnerski Numer projektu: RPPK.09.05.00-18-0048/16
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
DZIAŁANIE 9.5 Podniesienie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych


Zapytania ofertowe, rozeznania rynku

Własna firma szansą na sukces
Nr Umowy 36/RPLU.09.03.00-06-0085/16-00

 


Zapytania ofertowe, rozeznania rynku

Fundusze Europejskie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowany w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"

"Młodzi na start"
Nr Projektu POWR.01.02.02-18-0239/15

Zapytania ofertowe, rozeznania rynku

 


Zapytania ofertowe, rozeznania rynku

Cyfrowa szansa – szkolenia z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych
Numer projektu: RPPK.09.03.00-18-0237/16
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
DZIAŁANIE 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych


Zapytania ofertowe, rozeznania rynku

Podniesienie kwalifikacji zawodowych – szansą na trwałe zatrudnienie
Numer projektu: RPPK.09.05.00-18-0050/16
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
DZIAŁANIE 9.5 Podniesienie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Zapytanie ofertowe


Zapytania ofertowe, rozeznania rynku

Nowa droga
NR UMOWY PROJEKTU RPPK.07.03.00-18-0006/15-00

30 maja 2018 r.

Usługi szkoleniowe oraz doradztwo indywidualne związane z wdrożeniem pozyskanej wiedzy na szkoleniach w tematyce: 1. media społecznościowe (Social Media Marketing), 2. zmiany w przepisach podatkowych ( Jednolity Plik Kontrolny) oraz ubezpieczeniach społecznych.

8 września 2017 r.

Usługi doradztwa biznesowego

10 maja 2017 r.

Doradztwo indywidualne dla 44 osób - uczestników projektu Nowa droga


Zapytania ofertowe, rozeznania rynku

Projekt "Lepsze perspektywy - program aktywizacji zawodowej dla kobiet"
nr RPPK.07.01.00-18-0166/16
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY - PROJEKTY KONKURSOWE

Zapytanie ofertowe


Zapytania ofertowe, rozeznania rynku

Projekt "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca"
nr RPPK.07.01.00-18-0154/16
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY - PROJEKTY KONKURSOWE

Zapytanie ofertowe

Napisz do nas

Centrum Promocji Biznesu
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów

tel./fax (17) 852 56 46
INFOLINIA: 888 018 008
e-mail: cpb@rze.pl
www.cpb.rze.pl

Formularz kontaktowy